Enligt vårdförbundet dör 3000 patienter varje år på grund av brister i den traditionella vården och över 100 000 människor skadas, men det är sällan någon ställs till svars för dessa. Att kroniska infektioner kan leda till olika sjukdomar, vet många men Dr. Erik Enbys upptäcker trasslar till det för sjukvården.

Att gå en egen väg och inte följa skolmedicinens läkemedelsbaserad vård kan få konsekvenser.

Dr. Enby blev fråntagen sin läkarlegitimation 2007, eftersom han inte behandlat enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet”. I hans bok “Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen” 2012 berättar han om varför han blev nyfiken av sjukdomars egenskaper, han har som forskare ägnat 30 år åt mikroskopering av obehandlat blod. Han kom fram till den kontroversiella slutsatsen att kroppsvätskor och vävnader hos kroniskt sjuka innehåller mikrobiologisk växt, som sannolikt bidrar till sjukdomsutvecklingen.

Dr. Enby har försökt hjälpa många patienter till ett friskare liv, oftast patienter som sjukvården inte lyckats behandla med traditionella behandlingsmetoder och att det “inte fanns något mer att göra”. Han lyckades, men ingen inom sjukvården frågade någonsin varför!

“Ny kunskap stör mer än folk har en aning om” säger Enby.

Det är sällan man intresserar sig av “roten till det onda” inom sjukvården, trots att mediciner endast släcker symptomer. Alla läkemedel kan ge biverkningar som i sin tur måste medicineras som en enda ond cirkel. Med kostförändringar kan man få kroppen i bättre balans och förebygga uppkomsten av inflammationer och infektioner. Tänk om cancer inte är celler som löper amok utan bildas när blodet är i obalans (som t.ex. vid höga halter av glukos, insulin, mineralbrist, vitaminbrist, inflammationer mm). Kanske har forskningen varit på fel spår?

Dr. Enby kunde i sitt mikroskop med blotta ögat se hur blodet klumpade sig, hur svampar, sporer och andra mikroorganismer i stora mängder levde i blodet hos allvarligt sjuka, som t.ex cancerpatienter.

Men det betyder dock inte att svamp och microber är grundorsaken till cancer utan kanske ett resultat av inflammationer och eller skador i mitokondrierna. Cancer tillhör dock ett metabolt syndrom.

blod-mod-och-envishet-pa-spaning-efter-sjukdomarnas-vasen

transport

Patients berättelse

Flera DNA-delar bakom cancer

Sammanfattning av Enebys forskning

Behandlingsprinciper