Funktionsmedicin – Kost – Hälsa – Hormonhälsa – Idrottsoptimering – Gravidoptimering – Hälsotester – Medveten andning – Kurser – Föreläsningar – Företagshälsovård

Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system.

Vad är funktionsmedicin?
Funktionsmedicinen är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla grundorsakerna till olika hälsoproblem. Man tittar på hela personen, klientens historia, hormonella balans, livsstil, kost, mental- och känslomässig hälsa. Inom funktionsmedicin betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till traditionell sjukvård. Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet inkl. känslor, gener, epigenetik, arv, miljö och livsstilsvanor.

Den funktionsmedicinska arbetsmodellen är en individualiserad, patientcentrerad, vetenskapsbaserad inriktning som ger patienter och terapeuten möjlighet att arbeta tillsammans för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till sjukdom och främja optimal hälsa. Det bygger på en detaljerad förståelse för varje patients genetiska, biokemiska och livsstilsfaktorer och utnyttjar den data som leder till personliga behandlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat. Det är viktigt att ta hänsyn till varje individs unika biokemi, förutsättningar och stödja läkningsprocesser, för att kunna må sitt allra bästa.

Med hjälp av hälsotester, kost-, träning- eller livsstilsförändring kan man hjälpa läkningsprocesserna avsevärt!

Vill du ha funktionsmedicinsk hjälp? Vill du ta hälsotester?
Varmt välkommen till nya sidan Funktionsmed.se

Hälsan är inget man tänker på när man har den, men när man inte har den är den allt man tänker på

Vem är Eva-Lotta?
Eva-Lotta Ryd är certifierad funktionsmedicinsk terapeut, hormonterapeut och andningsinstruktör och arbetar med funktionsmedicinsk kost- och näringsoptimering. Hon brinner för kost, hälsa och vetenskap baserad på en holistisk evolutionärgrund.

  • Hon samarbetar med flera professionella laboratorium bl.a Werlabs, Labrix och Nordic laboratories.
  • Hon har har tidigare arbetat inom medicinteknik för cancerbehandlingar och sjukdomar i hjärnan på ett internationellt medicintekniskt företag inom neuroscience.
  • Hon är en uppskattad hälsorådgivare, utbildare och föreläsare och hennes företag Eva-Lotta Utbildningar blev nominerad till årets nyföretagare 2017.
  • Hon har också engagerat sig mycket i skolmatsfrågor under de senaste åren främst inom Östergötland, i syfte att få mer naturlig mat i skolan som kan ge pigga och friska barn.