Jag har funderat lite på hälsokosthandlaren i Västerås som förbjöds sälja tio olika vitaminer/mineraler (B, D, E och Zink). Anledningen är att doserna är högre än vad den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA, rekommenderar och myndigheten menar att det finns risk för överdosering, vilket skulle kunna leda till skador.

-Visste du att Rekommenderat Dagligt Intag (RDI) grundades på 1940-talet för att undvika bristsjukdomar hos soldater i krig? Eller att RDI inte tar hänsyn till om du väger 40, 60 eller 100kg?
Om du har näringsbrist och följer RDI kan brister bestå livet ut. Näringsbrist kan leda till sjukdomar kroppen är då i behov av näring, inte läkemedel. Kosttillskott innehåller ofta olika nutrienter “mat i koncentrat” t.ex. vitaminer, mineraler och antioxidanter något kroppen har behov av. Självklart kan inte kosttillskott ersätta en balanserad kost.

Kosttillskott vs läkemedel:
Läkemedel släcker endast symptomen, ger ofta biverkningar, måste brytas ner i levern och rättar INTE till grundorsaken. Det finns inte en enda cell i kroppen som är skapad av läkemedel. Varningssignaler som t.ex ont i huvudet är vanligtvis brist på salt/mineraler eller vatten, INTE paracetamol eller likn.

Det är dock en intressant paradox att läkemedel som inte alls är “läkande” utan symptomsläckande kallas just läkemedel då de inte rättar till grundorsaken. Få tjänar pengar på om vi blir friska på egen hand och kosttillskott kan uppfattas som ett hot av läkemedelsindustrin, ju fler sjukvårdsbesök och mediciner vi får desto mer lönsamma patienter blir vi. Läkemedelsindustrin säljer mer och BNP ökar.

Modern medicin dödar varje år i USA 225000 patienter och enligt vårdförbundet i Sverige dör 3000 patienter varje år på grund av brister i den traditionella vården och över 100 000 människor skadas, men det är sällan någon ställs till svars för dessa.  Ingen i Sverige har dött av kosttillskott eller fått några biverkningar, de kan till och med ha varit “läkande” om de har rättat till en brist.

Redan på 40-talet gjorde man studier på vitaminer och dess positiva effekt på hälsan, tyvärr har många fallit i glömska eller svartlistats av läkemedelsindustrin.

Ett problem sjukvården har är att läkemedel är vanligtvis framtagna för att matcha en sjukdom/diagnos “One ill – One pill” medans till exempel C-vitamin är en antitoxin, antihistamin, antiviral, blodsocker regulator, humörlyftande, har över 500 kända funktioner i kroppen och ingår i nästan alla processer. Tyvärr så ordinerar inte sjukvården C-vitamin, då studier på t.ex C-vitamin är gjorda i väldigt låga doser (ej över 2g) och visar en obetydlig preventiv effekt. Det är därför SLV skriver “Det finns inga bevis för att C-vitamin förebygger och botar förkylningar”.

Många djur kan producera sitt eget C-vitamin utom människan som saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Mängden C-vitamin som djur producerar motsvarar per vikt hos människa mer än två gram/dygn. SLV rekomenderar 0,075g/dag C-vitamin för att hålla skörbjugg borta, inte för en god hälsa.
“Gränsvärdena är ett uträknat värde baserat på vad folk stoppar i sina matkorgar när de handlar och räknat ut ett medelvärde för att sätta gränsvärdena, fullkomligt ovetenskapligt” skriver Sanna Edhin.

Djur som råtta och get kan vid stress/sjukdom kraftigt öka sin egenproduktion av askorbinsyra. Riskerna för att vitamin C kan ge njursten har motiverats utifrån teoretiskt resonemang. Epidemiologiska studier talar snarast emot detta, men det kan tänkas att det hos människor med disposition för njursten kan finnas en risk. Det har också angivits att denna risk kan motverkas av magnesium som i sig är en viktig mineral som deltar i mer än 325 enzymreaktioner. Behovet av magnesium ökar också vid fysisk och psykisk påfrestning samt vid högre intag av kalcium.

Zink ingår som komponent i enzymer och andra proteiner. Många matsmältningsenzymer är zinkberoende och detta är betydelsefullt för upptaget av näringsämnen i mag-tarmkanalen. Zink är betydelsefullt för immunsystemet, hormonsystemet, nervsystemet, fertilitet, kognitiv förmåga, ökar upptag av serotonin, hud, hår, syn, för sårläkning, motverkar depressioner, hyperaktivitet, dålig lukt i munnen och vissa läkemedel kan öka behovet av zink.

D-vitamin är ett fettlösligt hormon som ombildas i huden med hjälp av kolesterolet när solen lyser på oss. 10 000 IE d-vitamin = 20 minuters solning. D-vitamin stärker skelettet, ökar cancerskyddet, humöret, stärker muskelfunktioner, reglerar cellers delning, motverkar insulinresistens, styr nervcellernas utveckling, balanserar koagulationsfunktioner och immunsystemet. I Sverige är solen bara stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna. Mycket tyder på att vi inte får i oss tillräckligt med D-vitamin ifrån maten eller solen. Resultatet är att många svenskar kan ha brist på D-vitamin, särskilt under Oktober-Maj, speciellt mörkhyade som bor i Sverige kan behöva äta D-vitamin året runt. MEN med de fettsnåla och kolesterolsänkande råd som vi haft i ca:30år så kan forskningen ge en skev bild. T.ex. om försökspersonerna har ätit fettsnålt under lång tid, det betyder att eftersom D-vitamin är ett fettlösligt hromon så kanske upptaget och ombildningen i kroppen kan ha varit begränsande. 

I första hand bör man få i sig näring genom näringstät artegen mat, men näringsinnehållet i vår mat sjunker bland annat p.g.a näringsbrister i odlingsmarken föt att många odlare endast använder konstgödsel t.ex  NPK är en typ av konstgödsel som endast innehåller kväve-fosfor-kalium, men egentligen behövs många fler mineraler (men det är en annan diskussion).

Kommunen borde istället stoppa t.ex cigaretter som är rent skadligt redan från första blosset! Eller slopa försäljningen av paracetamol i affärer, då en dos av 1000mg paracetamol kan ge permanenta leverskador hos barn.
Men att stoppa försäljning av vitaminer och mineraler utan stöd av lagen är ovetenskapligt och kan vara ett hot mot folkhälsan.

Det finns både vattenlösliga (BC) och fettlösliga (ADEK) vitaminer. Vattenlösliga, kissar vi ut överskottet på och fettlösliga stannar kvar tills dom är använda eller lagrade. Tänk på att du kan bara kompensera vid brist som ett vattenglaset när det är fullt så är det fullt. Men det finns idag en vetenskaplig kunskapslucka för vart den verkliga gränsen för överdos av vitaminer, mineraler och antioxidanter ligger. På senare år har ett antal artiklar publicerats som talar för att t.ex C-vitamin intravenöst i höga doser bör kunna vara intressant i cancerbehandling. Askorbinsyra är toxiskt för flera typer av cancerceller. En diskuterad hypotes är att C-vitamin bildar väteperoxid som är toxiskt för cancerceller. Jag har hört om en cancerpatient som fick 200000 mg C-vitamin intravenöst och patienten började må bättre.

Vitaminer, mineraler och i vilken dos beror på vem och varför!

Sick care vs health care

Kommun stoppar kosttillskott Experter fördömer
Västerås stoppade försäljning av D-vitamin
Hälsokosthandlaren talar till V-ås nämnd
Lecture on vitamin C by brilliant Suzanne Humphries 
Paracetamolförgiftningar allt vanligare
Gerson nutrition therapy
Djur producerar eget C-vitamin
Food matters
Handlaren Rolf Forslund har startat ett Vitaminuppror
Debatt om D-vitamin i Aktuellt