Bild: Du Cane Medical Imaging Ltd / Science Photo Library

På en PET-bild (positronemissiontomografi) är det möjligt att urskilja cancercellerna ifrån frisk vävnad. Det här tekniken upptäcktes 1975. Patienten får en spruta med en sockerlösning som är märkt med radioaktivitet. Den viktigaste spårsubstansen inom cancerområdet är 18F-fluorodeoxiglukos (FDG), ett derivat från 2-deoxi-D-glukos, som används för att studera tidiga steg i glukosmetabolismen eftersom cancerceller tar upp mer socker än friska celler, blir de lysande av radioaktiviteten. T.ex. högmaligna hjärntumörer karakteriseras av hög glukosmetabolism, och ett samband mellan tumörcellernas histologiska bild och upptaget av 18F-FDG har påvisats i många studier. PET har visat sig vara ett värdefullt instrument för att monitorera sjukdomsförloppet hos en del patienter för att identifiera lämplig behandling och utvärdera terapisvar. PET-teknikens höga känslighet och möjlighet till enkel kvantifiering av vävnadsfunktion ger stora fördelar jämfört med tex SPECT (enfotonstomografi), som dock är ett billigare och mer allmänt tillgängligt alternativ. Under senare år har utvecklingen av mjukvaror för “fusion” av DT (datortomografi) och/eller MRT (magnetröntgen) med PET (PET-DT respektive PET-MRT) lett till ytterligare nya kliniska möjligheter.
pet_tumour

“Cancer, above all other diseases, has countless secondary causes. Warburg hypothesis is the replacement of the respiration of oxygen in normal body cells by a fermentation of sugar.” —Otto H. Warburg received Nobelprize 1931. A lower blood sugar level have a major impact on the effectiveness of a cancer treatment. There are hospitals today that recommends its cancer patients to reduce sugar, starch and white flour. Researchers at the Karolinska Institute mapped recently the fate of the various communication channels in a cancer cell that is related to the receptor, IGF-1.The fact that people with Laron syndrome cannot get cancer, raises hope. Remember “Let your food be your medicine and your medicine be your food”-Hippocrates
Regards Eva-Lotta Ryd

Tumörens starka sockersug

När jag var på en föreläsning på Radiumhemmet pratade vi mycket om tumörcellers olika ”liv” och att cancerceller slutar kommunicera med omgivningen och fortsätter att föröka sig okontrollerat, de skaffar sig ”evigt liv” och skapar sin egen blodförsörjning med tiden. Radiumhemmet fokuserar mycket på forskning kring att hitta en medicin. Kostens inverkan ligger inte för utredning i deras forskningsanslag.

Ett lägre blodsocker har stor inverkan på hur effektiv en cancerbehandling kan vara. I mitt tidigare arbete inom medicinteknik för cancerbehandlingar och neurokirurgi kom jag i kontakt med ett sjukhus som heter MD Anderson i USA som rekommenderar sina cancerpatienter att minska på socker och vitt mjöl. Making the Most of Your Cancer Care  – Change unhealthy eating habits. Tyvärr är dom fortfarande lite fettskrämda trots att ny modern vetenskap 2014 bevisar motsatsen men de fokuserar på kostensinverkan på hälsan. MD Andersson are Focused on Health – Foods to reduce inflammation

Kosten är inte den enda orsak till tumörsjukdomar, även om det ökar risken. Livsstil, arv och miljö spelar stor roll. Toxiner, gifter, virus, hormonell balans och även bakteriesmittor ligger nog bakom det mesta, känsligheten varierar men en felaktig kost ökar känsligheten. Med låg kolhydratkost kan man få ett stabilare blodsocker. Men ju striktare kosten är desto bättre blir levern på att bilda glukos av aminosyror, glycerol och laktat via glukoneogenesen. Du kan förlora muskelmassa och viktiga näringsämnen från de grönsaker du utesluter. Kroppen kan bilda glukos inifrån med hjälp av flera olika hormoner Adrenalin, Kortisol, Glukagon och Noradrenalin. Så även med rätt kost drabbas en del tyvärr. I snabbguiden Ät naturlig mat finns exempel på artegen mat, lågkolhydratkost, för att kunna maximera näringsupptaget, balansera sitt blodsocker och på så vis minska insulin och IGF-1 frisättningen.

Jag hittade en spännande artikel från Forskning & Framsteg skriven av Ann Fernholm läs hela artikeln här.
Jag gjorde några utdrag ur texen som jag har ramat in med “apostrofer” nedan och infogat mina kommentarer. Hoppas det är okej för samtliga parter.

“Ny forskning tyder på att höga halter blodsocker ökar risken att dö i cancer. En oväntad ledtråd kommer från extremt kortvuxna människor med den genetiska sjukdomen Larons syndrom, de tycks nämligen helt skyddade mot cancer.”
Under alla dessa år stötte de inte på ett enda fall av cancer, medan cirka 20 procent av släktingar till de kortvuxna personerna fick cancer. De har väldigt låga nivåer av ett hormon som kallas för Insulin Growth Factor 1, IGF-1. Men nu har forskare vid Karolinska institutet kartlagt vad som händer med de olika kommunikationskanalerna hos en cancercell som är relaterad till receptorn IGF-1.

“IGF-1 är sedan länge högintressant inom cancerforskningen, bland annat som förklaring till varför högt blodsocker, fetma och åldersdiabetes ökar risken för cancer. Högt blodsocker ökar insulinnivåerna i kroppen, viket i sin tur påverkar mängden fritt IGF-1.”
Höga blodsockernivåer påverkar där med även tillväxtbromsen IGF-BP1 negativt.

“Patienter dör i regel snabbare om de lider av diabetes och har högt blodsocker. MD Anderson cancer center i Texas, USA där den nu framlidne läkaren Mary Ann Weiser vid upptäckten ledde till en större genomgång av sjukhusets nästan 5 500 journaler där alla former av cancerdiagnoser ingick. Genomgången bekräftade att högt blodsocker var kopplat till en snabbare död i cancer.”

“Ju högre blodsocker, desto högre är risken att få cancer, säger Tanja Stocks, vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, som är ansvarig för den europeiska studien av över en halv miljon personer.”

Warburgs hypotes

Den tyske Nobelpristagaren Otto Warburg fick pris för sin upptäckt 1931 då han visade sin hypotes att tumörcellernas förbränner stora mängder glukos i en syrefattig och sur miljö och bildar därför laktat (mjölksyra). Normalt använder kroppen syre i sin ämnesomsättning och ph nivåerna är normala.

“Otto Warburg jämförde sockernivåer i artärer på väg in i en tumör med det utgående blodet i venerna. Det visade sig att tumörerna använde sig av stora mängder socker, mellan 5 och 35 gånger mer än frisk vävnad. Dessutom steg mjölksyrahalterna kraftigt i venerna.”Otto-Warburg-Nobelpris

“I dag är det vedertaget att tumörceller i hög grad utnyttjar glykolysen, nedbrytning Warburg effectav socker.
Tumörceller har ofta fler glukostransporterande proteiner på ytan, som kan fånga upp socker i blodet och föra in det i cellerna. Många av de gener som är förändrade i tumörer, så kallade onkogener är också kopplade till en ökad glykolys.”
Insulin stimulerar kroppens celler att ta upp glukos från blodet efter en måltid genom att från cellens insida tillföra glukos transporterande proteiner till cellens vägg och på så vis skapa en specifik passage för glukoset.

Den så kallade Warburgeffekten kan alltså förklara varför höga blodsockerhalter ger ett aggressivare cancerförlopp.

Se videon av Integrativ medicin Cancerceller tycks älska socker – Otto Warburg hade rätt för 90 år sedan! Föreläsning av professor Ingemar Ernberg

-Har man för mycket i kroppen förlänger man livet på cellerna och cancerceller är väldigt beroende av IGF-1, säger Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, och en av Sveriges främsta experter på IGF-1.

Se videon som förklarar fenomenet och det som är skrivet ovan med Ann Fernolm, Kerstin Brismar, Olle Larsson, professor vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet, Zvi Laron, barnendokrinolog vid universitetet i Tel Aviv. Vetenskapens värld: Socker och stärkelse göder cancer

“Olle Larsson, professor vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet, tror att den uteblivna effekten kan bero på att antikropparna helt enkelt är för stora för att ta sig fram genom vävnaden.”
Flera läkemedelsbolag lade ned sina försök att ta fram antikroppar som binder celler för den receptor, IGF-1, som har stor betydelse för utvecklingen av en cancersjukdom. Det finns fler exempel på hur man vill förhindra tumörtillväxt genom tumörsuppressorgenen p53 som förhindrar att en normal cell att omvandlas till en tumörcell. Preparaten man tagit fram var en besvikelse då de hjälpte mycket få patienter och risken för allvarliga biverkningar var stor.

Ny forskning i PubMed visar att även Glutamat stimulerar tillväxten av cancer aerobt (syrerikt), den fungerar som ett gödningsmedel. Medans Warburg hypotesen enbart gäller cancertillväxt anaerobt (syrefattig, sur miljö)!

Video: Socker och stärkelse göder cancer – AnnFernholm med Dr. Kerstin Brismar Karolinska sjukhuset  och Zvi Laron, barnendokrinolog vid universitetet i Tel Aviv

Bröstcancer och den rosa lögnen – Eva-Lotta Ryd, Pink Ribbons Inc.

Video: Cancer älskar Socker – Dr. Robert Lustig

Läskdrickare får oftare cancer – Detta visar en undersökning av 8000 svenska män från Malmö

Video: Blodets hemligheter – Dr. Erik Enby

MD Anderson i USA – Making the Most of Your Cancer Care

Läs gärna denna bok: Överlista din cancer : alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar av Tanya Harter Pierce

Tusen tack för att du har läst!

Om du gillade det här inlägget, dela gärna det med nån i din familj eller en vän. Tack på förhand ❤
❤ Vill du ha funktionsmedicinsk hjälp eller rådgivning för att optimera din hälsa, dina hormoner eller ta hälsotester?
❤ Välkommen till min hemsida Funktionsmed.se eller Facebook Funktionsmedicin
❤ Välkommen till min grupp Funktionsmedicin Sverige – www.facebook.com/groups/funktionsmedicinsverige

Med vänliga hälsningar 
Eva-Lotta Ryd
PS. Du vet väl att du kan boka mig som föreläsare eller hälsocoach till ditt företag, event, förening eller privata grupper.