Seeds Of Death-Full Movie handlar om GMO (Gen Modifierad Organism),

Vad är GMO? för vem och varför? vad kan det få för konsekvenser för djur, natur och människor? vad kan hända om vi äter GMO mat? kan vi bli sterila? är vi en del i ett gigantiskt experiment? finns det en dold agenda?

hotet-mot-livet-den-genetiska-manipulationens-dolda-agendaF. William Engdahl är en amerikansk tysk frilansjournalist , historiker och ekonomiska forskare och författare till boken ” Seeds of Destruction : The Hidden Agenda” för genetisk manipulation. Boken heter på svenska: Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda och är en ögonöppnare, för alla de som söker en djupare kunskap om kopplingarna mellan den genetiska revolutionen, den gröna revolutionen och eugeniken. Även om vår civilisation har byggts på humanistiska ideal, har allting i den “fria marknadens” nya tidsålder – vetenskap, handel, jordbruk och till och med utsäde – blivit till vapen i händerna på ett fåtal globala företagsbaroner och deras politiska medlöpare. Styr mat och du styr folket! Du kommer att förstå hur dessa företag vill uppnå kontroll över hela mänskligheten och varför vi måste göra motstånd.

Om du vill få kunskap om den sociopolitiska agendan – varför bioteknikföretagen insisterar på att sprida gm-utsäden över hela världen – bör du läsa denna väl dokumenterade bok.

Här är en riktigt sevärd föreläsning med Mr. Engdahl, Open Mind -konferensen 2013 i Danmark. The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, F. William Engdahl

SVD: Genmodifierat grönt undgår lagen
Statens Livsmedelsverk (SLV) menar att växtförädlarna tar på sig ett ansvar när det gäller de långsiktiga effekterna på hälsan. Men det låter osannolikt att växtförädlarna är tillika folkhälsoforskare eller vad tror du?

FAKTA

Traditionell växtförädling I tusentals år har människan tagit utsäde från de plantor som gav bäst skörd och på så vis förbättrat grödorna genom urval. Vid traditionell växtförädling kan man para två utvalda exemplar med goda egenskaper. Resten tar de naturliga fortplantningsmekanismerna hand om. Genmodifiering – GMO Här flyttas en gen från arvsmassan i ett exemplar och placeras in i arvsmassan hos ett annat. Sådan överflyttning sker även spontant i naturen men en avgörande skillnad är att egenskaper på detta vis kan överföras från andra arter vid sidan av den naturliga fortplantningsmekanismen. GMO-lagstiftningen gäller förädling med just denna typ av genteknik. Efter GMO Många sorters genteknik har utvecklats som inte omfattas av GMO-lagstiftningen. De mest framgångsrika använder avancerad apparatur och dataanalys för att hitta och kartlägga genetiska egenskaper och räkna ut exakt vilka av miljoner prover som behöver korsbefruktas för att få fram önskat resultat. Det är traditionell växtförädling i hyperfart.

Genmanipulation av Bertil Wosk, Holistic Sverige AB

Monsanto ur ett historiskt perspektiv 

Läs mer här om GMO-frågan för samtliga partier, så kan var och en själv kan bilda sig en egen uppfattning.

sa-tycker-partierna-om-gmo1