Rena vindruvor smakar extra gott

Det handlar om “vanliga” icke-ekologiska vindruvor där man kan riskerar sin egen hälsa och framför allt barns hälsa

I filmen berättar Emelie Hansson från Naturskyddsföreningen hur illa ställt det är med de icke-ekologiska druvorna, men också att det finns ett alternativ om man vill slippa utsättas för rester av kemiska bekämpningsmedel.

I filmen nämner Emelie Hansson olika procenttal och siffror:

72 %: Rapporten visar att 72 procent av vindruvsproverna innehöll bekämpningsmedelsrester.

5 %: Av de 72 procenten översteg fem procent gränsvärdena för vad som är tillåtet.

3 %: För vissa kemiska bekämpningsmedel finns en akut referensdos, d.v.s en sådan dos som vid ett tillfälle kan ha effekt på hälsan. Av alla de testade vindruvorna överskreds dessa värden i 3 procent av druvorna.

900%: En del föräldrar ger sina barn vindruvor som ett slags “nyttigt godis”, säger Emelie Hansson och påpekar att det kanske inte är så nyttigt då ett prov i EUs undersökning överskred referensdosen för barn med ända upp till 900 procent.

26 stycken (2013): Man har hittat upp till 26 olika bekämpningsmedel i ett och samma vindruvepaket.

Emelie Hansson pratar om den så kallade “cocktaileffekten”, idag testas inte den totala giftverkan och därför vet vi lite om hur vi människor påverkas av de olika kemikalier tillsammans.

Vad är O-ekologiskt?
Flera besprutade värstingar är: vindruvor, potatisar, kaffe, bananer.

Läs mer:
Naturskyddsföreniningen