Mer naturlig mat i skolan, säger kostrådgivare Cecilia Blidö.
Nej säger Livsmedelsverket, som hellre slår vakt om att minska det mättade fettet.

Cecila Blidö är grundare av nätverket ”Naturlig Mat i Skolan”. Hon engagerade sig i skolmatsfrågan när man på hennes dotters skola började servera lättmargarin i stället för smör. Cecilia startade ett upprop och en namninsamling som hittills fått över 13 000 namn för mer naturlig mat i skolan.
Livsmedelsverket försvarar dock rekommendationerna av fettsnåla tillbehör och ger samtidigt sin tilltro till livsmedelsindustrin att få till både och, naturligt och fettsnålt.
Många ifrågasätter numera tesen att mättat fett skulle vara hälsofarligt och får medhåll från statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. I en rapport om mat vid fetma, slår man fast att det vetenskapliga underlaget för varningen är bräckligt.

610lattmjolk

 

Vem bestämmer matsedeln, kostchefen eller industrin?

Debatten om lättmjölk och margarin till barnen är stor och engagerar många. Desto tystare är det om en annan faktor i hela skolmats-frågan, nämligen industrins inblandning och påverkan på vilken mat barnen får.
Cecilia Blidö är kritisk till täta samarbeten mellan de olika parterna. En del kostchefer överlämnar t o m ansvaret för att skapa recept till företagen som säljer maten, säger Cecilia.

Från industrins håll är man mycket positiva till att skapa gemensamma plattformar. Kost och näring är en organisation som erbjuder samarbeten mellan måltidsansvariga och industrin.
En representant från Unilever, som producerar bl.a. lättmargarin, uttalar sig på Kost och Närings hemsida:
”Kost & Näring bygger broar mellan bland andra Livsmedelsverket, kostchefer och inte minst livsmedelsindustrin. Det är viktigt och fördelaktigt för alla inblandade. Samtliga aktörer är beroende av varandra och vi tycker att det är viktigt att man förstår varandras verksamheter.”

Läs mer:

Skolmaten är ett allvarligt samhällsproblem

http://www.naturligmatiskolan.se/

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-fetma-/

http://www.skolmatensvanner.se/om-skolmat/skolmatsfakta/

http://www.kostochnaring.se/

http://www.unileverfoodsolutions.se/promotion/kampanjer_2/ett_klimatsmart_fett/bra_margarin_i_skola

 

 

Källa