På några få decennier har fetma blivit ett stort problem. Vad beror det på, och vad kan vi göra åt det?

Läkaren Andreas Eenfeldt är författare till boken Matrevolutionen.
Han beskriver dagens kostråd som förkastliga och menar att våra vanor måste ändras. Inspelat i Stockholm den 3 maj 2014.

Arrangör: MF Hälsoutbildningar.