Om du vill veta hur läs denna text:

Det finns faktiskt mycket som pekar på att det är “begåvat” att undvika kolhydraterna så långt det nu är möjligt – dvs. betrakta dem som ett gift för kroppen

Visst låter det konstigt men glöm allt vad du vet om vad som är nyttig mat. Vår djupt rotade fettskräck har inget fog! Man blir INTE fet av fetmat!

  • Kolhydrater är det enda näringsämne vi inte behöver.
  • Kroppen tillverkar själv den ringa mängd blodsocker den behöver från fett och protein i levern och njurarna.
  • Om vi inte kunde framställa insulin skulle vi omedelbart dö i akut blodsockerförgiftning efter en normal kolhydratstinn måltid.
  • Insulinet räddar oss från akut död i kolhydratförgiftnings men har mängder av obehagliga metabola biverkningar.
  • Utan kolhydrater hamnar vi i det förnäma Ketogena tillståndet och är man mindre begåvad kan man då trösta sig med att hjärnan nu fungerar ungefär 25% bättre än om den går på ren glykos. Man kanske därför skulle kunna säga att den svenska befolkningens genomsnittliga intelligenskvot skulle kunna öka ungefär så mycket om alla övergav kolhydraterna och vi ligger idag här ganska långt framme i en global jämförelse.
  • En intressant jämförelse är att kolhydraten fruktos metaboliseras på ett nästan identiskt sätt i levern som alkohol och ger samma leverskador
  • Vad som ytterligare talar för det lämpliga att betrakta kolhydrater som ett gift är att man kan bli så skadad av dem.
  • Som många gifter är kolhydrater också beroendeframkallande och hos dom som hamnat i det metabola syndromet kan intyga att det fungerar som en drog och som hos de flesta av oss ger upphov till akuta sjukdoms symptom på samma sätt som alkohol hos de som blivit alkoholister. Man kan alltså vara i metabol ohälsa oavsett om du tjock eller smal!
  • Hos sockersjuka har förgiftningen också gått så långt att hela metabolismen (= ämnesomsättningen) totalt havererat och kan endast hållas igång med extra insulin, om man fortsätter med sin drog. Typ 1 diabetes är ärvd och Typ 2 diabetes uppkommer vid metabolt syndrom.