Accepterat manus i Nutrition med de 12 teserna om varför lågkolhydratkost bör vara förstahandsbehandlingen vid diabetes typ 2 och en tilläggsbehandling vid typ 1 finns nu tillgängligt. Skriver Ralf Sundberg.

Printa ut denna PDF och ta med till nästa läkarbesök om du är diabetiker!

Accepted Manuscript

Dietary Carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management.
Critical review and evidence base

Richard David Feinman, PhD Wendy Knapp Pogozelski, PhD Arne Astrup, MD
Richard K. Bernstein, MD Eugene J. Fine, MD Eric C. Westman, MD, MHS. Anthony
Accurso, MD Lynda Frasetto, MD Samy McFarlane, MD Jörgen Vesti Nielsen, MD
Thure Krarup, MD Barbara A. Gower, PhD Laura Saslow, PhD Karl S. Roth, MD
Mary C. Vernon, MD Jeff S. Volek, RD, PhD Gilbert B. Wilshire, MD Annika Dahlqvist,
MD Ralf Sundberg, MD, , PhD Ann Childers, MD Katharine Morrison, MD Anssi H.
Manninen, MHS Hussein Dashti, MD Richard J. Wood, PhD Jay Wortman, MD Nicolai
Worm, PhD

To appear in: Nutrition
Accepted Date: 28 June 2014

PRINT THIS PDF

This review has described 12 points of evidence based on published clinical and experimental
studies and the experience of the authors. The points are supported by established principles in
biochemistry and physiology and emphasize that the benefits are immediate and documented
while the concerns about risk are conjectural and long term.

12 vetenskapligt punkter av bevis

 1. För högt blodsocker är det som främst är skadligt vid diabetes. Kolhydratrestriktion har störst effekt på att minska blodsockernivåerna.
  .
 2. Under epidemier av fetma och typ 2-diabetes har det ökade kaloriintaget berott nästan helt på högt intag av kolhydrater.
  .
 3. Kolhydratrestriktion har fördelar även utan viktnedgång.
  .
 4. Även om viktminskning inte är nödvändig för förbättring av diabetes ger kolhydratrestriktion bäst viktminskning.
  .
 5. Kolhydratrestriktion är lika bra som andra kost åtgärder men oftast betydligt bättre.
  .
 6. Att ersätta kolhydrater med protein är allmänt välgörande.
  .
 7. Att öka totalt intag av fett eller så kallat mättat fett ökar inte risken för hjärtkärlsjukdom.
  .
 8. Blodets nivå av mättade fettsyror styrs mer av kolhydrater, än fettintaget.
  .
 9.  Bästa blodprovet för att förutse komplikationer till diabetessjukdomen är HbA1c .
  .
 10. Kolhydratrestriktion är den viktigaste faktorn för att sänka skadliga triglycerider och höja nivån av det goda HDL-kolesterolet (high density lipoprotein), faktorer som ger minskad risk för hjärt-kärl-sjukdom.
  .
 11. Patienter med typ 2-diabetes på kolhydratbegränsade dieter kan minska och
  ofta eliminera medicinering. Personer med typ 1 kräver vanligtvis lägre insulin.
  .
 12. Intensiv blodsockersänkning genom kolhydratrestriktion har inga biverkningar jämförbara med effekterna av intensiv farmakologisk behandling (mediciner), som visat sig öka dödligheten.

Läs om min vän kostrådgivaren och diabetikern Karin Eldh och om lågkolhydratkost s.18 i denna kostbroschyr

Länk: http://evalottautbildningar.se/pdf/Dietary_carbohydrate_restriction_as_the_first_approach_in_diabetes.pdf