Stockholm. Coop återkallar alla “Coop Lätt Bordsmargarin” i förpackningsstorlekarna 400 och 600 gram.

Livsmedelsverket hittade rester av lösningsmedel som överstiger gränsvärdet.

(Anledningen är att Livsmedelsverket vid en analys funnit att halterna av ämnena propandiol och metanol överstiger godkända gränsvärden. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon hälsorisk vid normal konsumtion.)

“Det är företagen som ansvarar för att deras produkter är säkra och vi tycker självklart att det är allvarligt att Coop i det här fallet inte haft bättre kontroll”, säger Martin Lindblom vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Samtidigt påpekar han att det inte innebär någon fara för hälsan.

“Man skulle behöva äta kilovis varje dag för att komma upp i skadliga nivåer”, säger han.

Coop ser allvarligt på det inträffade och startar en utredning för att se vad som har hänt.

Källa

Analysresultaten från undersökningen går att läsa i SLV pressmeddelande 2014-06-13

Kommentar:
“Ingen fara för hälsan”?! Det är ju inte bara rest ämnen i margarin även upp till 16 olika tillsatser kan finns också.

Vad är en normal konsumtion kan man undra och vad händer om vi kombinerar med andra tillsatsfyllda livsmedel. Det är synd att ingen tittar på cocktail-effekten.

Jag litar mer på en ko, än en kemist!
Ät hellre Smör. Smör vs. Margarin

Lita på en ko        fett1