Skolmat är en fråga som engagerar, inte minst med den kostdebatt som pågår i Sverige. Vi har förstört våra preferenser kring vad som är riktig äkta mat.

Det är ett faktum att många barn i skolåldern är trötta, bråkiga och har ont i magen. Koncentrationssvårigheter ökar och vi hör allt oftare om barn med ADHD och andra NPF-diagnoser vilka inte sällan får ett alltför begränsat stöd i lärandet. Förskrivning av mediciner vid NPF-diagnoser har ökat kraftigt de senaste åren. Födoämnesallergier blir allt vanligare och det finns femåringar som utvecklar diabetes typ 2. Var femte barn i vårt land är överviktigt, ungefär 6 procent har en utvecklad fetma och det förekommer att sjukvården skär i barns friska organ, så kallade Gastric Bypass-operationer som en ”sista lösning” på barnfetma.

Skulle skolmaten kunna bidra till att göra faktisk skillnad? Ja, absolut!

Jag som vurmar för barn och ungas hälsa ser allvarligt på det faktum att det står inskrivet i Skollagen att barn skall ha kostnadsfri skollunch och att den skall vara NÄRINGSRIKTIG. Ja, missförstå mig rätt, det är självfallet bra att lagen kräver en näringsriktig skollunch. Det står däremot inte inskrivet att näringsriktigheten är lika med Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Men vid närmare efterforskning utgår Skolverket och Skolinspektionen ifrån att skolan/kommunen eller den huvudman som driver skolan ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer.

Det finns inga vetenskapliga studier som styrker:
– tesen att mättat fett är farligt.
– att det skulle vara hälsosamt med lågt kolesterol.

Likväl ska barnen behöva äta lättprodukter, margarin och sött i all oändlighet i skolmiljö. Gå runt och vara hungriga, uppleva svårigheter med koncentration och oro i klassrummen. Ska vi slippa stoppa något sånt  i magen krävs ett läkarintyg, såvida vi inte vill ha helvegetarisk kost eller en anpassning av etiska skäl som i praktiken ännu så länge oftast betyder av religiösa skäl. Och när skollunchen ratas av eleverna går de till skolcaféet och där är det rena rama sockerbomberna som utbjuds till billigt pris.

Jag anser att det är tjänstefel av Livsmedelsverket att basera sina kostråd på myten:
”För mycket fett kan leda till övervikt och mycket mättat fett kan leda till hjärt- och kärlsjukdom”.

Länk till citatet finns på Livsmedelsverkets hemsida:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Fett/

Det är ett allvarligt samhällsproblem.

Genom en medveten skolmat kan barn och ungdomar fungera och prestera bättre i skolan. Det skulle ge oss friskare och gladare barn. Kostvalet kan absolut bidra till att förbättra inlärning, koncentration och skapa lugnare skoldagar.

Jämför gärna med din bil. Tänk dig att du tankar bilen varannan gång med 95 oktan enligt instruktionsboken och varannan är du lite ”wild and crazy” vid macken och väljer diesel och E85. Fungerar bilen lika bra? Det borde väl inte vara några problem? ”Nej”, svarar du tvärsäkert. Bilar har motorer och de är inte anpassade för att fyllas med vad som helst. De är oftast byggda för antingen det ena eller det andra.
Precis som vi människor.

Min dröm är att vi ska ha naturlig mat i skolan i hela Sverige!

Källa:  Cecilia Blidö
http://www.kostradgivarna.se/2013/10/skolmaten-ar-ett-allvarligt-samhallsproblem/